sunnuntai 22. syyskuuta 2013

Viizumi toiseen suuntaan

Mikko laitto viästiä että "ihme sekoilua toi viisumihomma". Juu. Ohan se vähän.

Mutta sitte Mikon innoittamana kävin vilkasemassa Suomen Jakartan suurlähetystön sivulta, millai järjestyy viisumi toistepäi. Jos siis vaikkapa indonesialainen haluaa käyä Mordorissa. Lukaistuani tuan tsydeemin, olen kiitollisuudesta mutkalla että meitä schengeniläisiä  nipottajia tänne ylipäätään päästetään En marise enää ollenkaa omista viisumisäädöistäni.

Jos minä olisin valtio, ni kyllä miulla olis sellanen periaate että jos siä rapsutat miun selkää ni miä rapsutan siun selkää. Jos siä vaadit miun kansalaisilta tämmöstä, ni miä vaadin samat asiat siun kansalaisilta.

Kattokee ja kummastelkaa:


Viisumihakemuksen käsittelyä varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:
 1. Täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemuslomake. Hakemukseen tulee liittää valokuva (koko n. 35x45 mm)
 2. Täytetty Matkasuunnitelmalomake
 3. Hyväksytty, voimassaoleva passi, jonka tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta suunnitellun matkan jälkeen sekä kopio passin henkilötietosivusta.
 4. Matkustusvakuutus, jonka voimassaolo kattaa viisumin voimassaolon ja alueellisesti koko Schengen-alueen. Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30,000 euroa ja vakuutuksen tulee kattaa äkillisestä sairastumisesta ja tapaturmista aiheutuneet kustannukset (ml. potilaan kotiinkuljetus) sekä kotiuttamiskustannukset kuolemantapauksen sattuessa.
 5. Edustusto pyytää hakemuksen liitteeksi erilaisia asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus, edellytykset ja kesto. Tällaisia asiakirjoja ovat esim. matkaliput (hakuvaiheessa riittää lippuvaraukset), vahvistettu hotellivaraus, yksityinen kutsukirje ja virallinen kutsu. Kutsu on vapaamuotoinen asiakirja, josta tulee käydä esille kutsuvan yrityksen tai yksityisen henkilön yhteystiedot sekä kutsuttavan tiedot, kuten esimerkiksi nimi, syntymäaika, osoite, passin numero, matkan tarkoitus ja kesto. Jos kyseessä on yksityiskutsu, kutsuun on hyvä merkitä, mikä on kutsujan ja kutsuttavan välinen suhde, esimerkiksi ystävä, puoliso, sukulainen jne. Kutsu ei kuitenkaan ole viisumin myöntämisen tae.
 6. Hakijalta voidaan pyytää myös muita kuin edellä mainittuja selvityksiä, kuten matkareittiin, kulkuneuvoihin ja paluumatkaan, toimeentuloon sekä varallisuuteen ja työpaikkaan liittyviä selvityksiä.
 7. Alaikäiseltä lapselta vaaditaan vanhempien suostumus matkaan, jos lapsi matkustaa ilman vanhempiaan. Allekirjoitus tulee vahvistaa notaarilla. Lisäksi tarvitaan lapsen syntymätodistuksesta jäljennös.
 8. Edustusto voi myös pyytää hakijan henkilökohtaiseen haastatteluun selvittämään matkan tarkoitusta.
 9. Hakija vastaa allekirjoituksellaan hakemuslomakkeessa annettujen tietojen oikeellisuudesta. Hakijan on allekirjoitettava hakemuslomake henkilökohtaisesti, silloinkin kun hän käyttää viisumin hakemiseen asiamiestä. Mikäli lomaketta ei ole allekirjoitettu tai lomakkeen on allekirjoittanut joku muu kuin hakija, hakemuksesta tehdään kielteinen päätös.
 10. Viisumihakemuksen käsittelyyn tulee varata vähintään kaksi viikkoa.
 11. Hakija voi täydentää hakemustaan kahden vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä, toimittamalla edustustoon pyydettyjä selvityksiä.
 12. Hakemuksen käsittelyprosessista tai tehdyistä päätöksistä ei anneta tietoa kenellekään muulle, kuin hakijalle itselleen.Että helepolla eivät vyäry komiat indoneessialaiset könsykkäät mordorilaisten naisia, tyäpaikkoja, mansikoita tahi verorahoja viemään!

Ei kommentteja:

Tsekkaa myös nämä